به نام خدا

بودجه بندی سالانه درس ادبیات فارسی پایه اول ودوم و سوم راهنمایی                          تنظیم : لیلا سیدین

مهر ماه

فصل اول

پایه اول راهنمایی

پایه دوم راهنمایی

پایه سوم راهنمایی

ستایش درس های اول ودوم وسوم آزمون مرحله ای

ستایش درس های اول ودوم وسوم آزمون مرحله ای

ستایش درس های اول ودوم وسوم ، مطالعه وپژوهش ( 1)آزمون مرحله ای

آبان ماه

فصل دوم

شعر خوانی وحکایت دس چهارم ، مطالعه (1) درس پنجم وششم آزمون مرحله ای

شعر خوانی وحکایت دس چهارم ، مطالعه (1) درس پنجم وششم آزمون مرحله ای

شعر خوانی وحکایت دس چهارم و پنجم وششم مطالعه وپژوهش (2) آزمون مرحله ای

آذر ماه

فصل سوم

روان خوانی ف درس هفتم ، هشتم ، شعر خوانی حکایت آزمون مرحله ای

روان خوانی ف درس هفتم ، هشتم ، شعر خوانی حکایت آزمون مرحله ای

روان خوانی ف درس هفتم ، هشتم ، مطالعه وپژوهش (3)  شعر خوانی حکایت آزمون مرحله ای

دی ماه

فصل چهارم چهارم

درس نهم ودهم مطالعه (2)

درس نهم ودهم مطالعه (2)

درس نهم ودهم مطالعه و وپژوهش (4)

آزمون نیم سال اول

آزمون نیم سال اول

آزمون نیم سال اول

روان خوانی

روان خوانی

درس یازدهم

بهمن ماه

فصل پنجم

درس یازدهم ودوازدهم وسیزدهم- شعر خوانی وحکایت

درس یازدهم ودوازدهم وسیزدهم- شعر خوانی وحکایت

درس ودوازدهم وسیزدهم- شعر خوانی وحکایت

اسفند ماه

فصل ششم

آزمون مرحله ای- درس چهادهم وپانزدهم وشانزدهم- روان خوانی

آزمون مرحله ای- درس چهادهم وپانزدهم وشانزدهم- روان خوانی

آزمون مرحله ای- درس چهادهم درس آزاد(پانزدهم) درس شانزدهم- روان خوانی

فروردین ماه

فصل هفتم

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

درس هفدهم وهیجدهم و نوزدهم(آزاد)

درس هفدهم-آداب مطالعه (2)درس هیجدهم درس نوزدهم(آزاد)

درس هفدهم -درس هیجدهم (آزاد) درس نوزدهم

اریبهشت ماه

فصل هشتم

شعر خوانی وحکایت درس بیستم وبیست ویکم و روان خوانی ونیایش

شعر خوانی وحکایت درس بیستم وبیست ویکم و روان خوانی ونیایش

شعر خوانی وحکایت درس بیستم وبیست ویکم و روان خوانی ونیایش

 

آزمون پایانی

آزمون پایانی

آزمون پایانی

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

سناریو وطرح درس برگزیده ی استانی طرح همتا 90-89                    تنظیم و اجرا : لیلا سیدین

 

موضوع درس : ادبیات فارسی پایه دوم راهنمایی     نام درس : خردمندی     نام آموزشگاه : ریحانه 2

مدت زمان  : 70 دقیقه   مورخه  : 10/8/89       مدرس : لیلا سیدین

هدف های کلی درس

آشنایی ودرک صحیح دانش آموزان از مفهوم خرد  وخرد ورزی و فواید ومصادیق دانایی در زندگی

زمان

هدف های رفتاری

روان خوانی صحیح از گلستان سعدی وشعر میرزا حبیب خراسانی بیان مفاهیم نثر و شعر تشخیص کلمات پیشوندی وپسوندی حل تمرینات نوشتاری بیان شاه بیت

 

ارزش یابی ورودی یا رفتاری

خرد به چه معنا است ؟ به چه کسی خردمند گفته می شود؟ نمونه هایی از خردمندی را بیان کنید . آیا خرد دیدنی است ؟ چه رفتارهایی نشانه ی خردمندی یا بی خردی است؟

10 دقیقه

روش تدریس

روش کارایی تیم

 

مشارکت وتعامل معلم ودانش آموزان در دریافت درس جدید

کلاس که قبلاً گروه بندی شده است معلم یک بار متن وشعر درس را به طور صحیح با صدای بلندبرای همه ی دانش آموزان می خواند سپس درس را به قسمت های تقریباً مساوی تقسیم میکند و هر قسمت را به گروهی واگذار می نماید سپس سئوالاتی را که از قبل برای هر گروه تعیین کرده دراختیارشان قرار می دهد دانش آموزان هر گروه بعد از مطالعه ی قسمت تعیین شده به سئوالات معلم که بنا به اقتضای هر قسمت از درس شامل معنی کلمات ، مفهوم جملات وشعرها وآرایه ها ی ادبی وقافیه وردیف و .... می باشد، پاسخ می دهند بعد از وقت تعیین شده برگه های هر گروه از دانش آموزان را جمع آوری کرده واز اعضای هر گروه سئوالات جواب داده شده را می پرسد بدین ترتیب تمام درس برای همه ی دانش آموزان  به صورت پرسش وپاسخ مرور می شود.

در پایان اشکالات دانش آموزان توسط معلم رفع می شود.

45 دقیقه

ارزش یابی پایانی

منظور سعدی از سعی بی فایده چیست ؟

عالم ودانشمند واقعی از نظر سعدی چه کسی است ؟

کسی که علم دارد و به آن عمل نمی کند مانند چه کسی است ؟

نشانه هایی از دانایی وخردمندی ونشانه هایی از نادانی و بی عقلی را از نظر سعدی بیان کنید ؟

در شعر میرزا حبیب شاه بیت کدام است ؟

ردیف وقافیه ها را وقالب شعر را مشخص کنید .

10 دقیقه

تکالیف

ضرب المثل ها و حکایات کوتاهی راجع به خرد مندی یا بی خردی پیدا کنید .

از متن درس کلمات پیشوند دار یا پسوند دار یا پسوندی را پیدا کرده واجزا آن را در دفتر خود تفکیک کنید.

 

5 دقیقه

به نام پروردگار یکتا

پرسشهای املایی وشناخت واژگان        ادبیات سال دوم راهنمایی نیم سال اول             طراح : لیلا سیدین

 

متن املای تقریری ( 20 نمره )

 

انقلاب اسلامی با یاری تعالیم عالی ومعارف اسلامی خود درهای تازه ای گشود وکلماتی مانند :

(( آزادی ، استقلال، ایمان ، شهادت ، ایثار، قیام ، کرامت، مردانگی ، تعهد ، رزمندگی ، ولایت ، حماسه ، عدالت ، رشادت ، و ... )) را به عرصه ی زبان وفرهنگ وارد کرد.

شبی سخران مسجد محله پیشنهاد کرد شب ها به پشت بام برویم وبرای اعتراض به آن حکومت ظالم وفاسد تکبیر بگوییم.

یکی از حکما شنیدم که می گفت : (( هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد هم چنان نا تمام گفته ، سخن آغاز کند . ))

ایرانیان با ادب ترین مردم مشرق زمین ونرم خوترین وخوش خلق ترین مردم جهان اند. هنگام ورود وخروج از محلی برای مقدم بودن به هم تعارف می کنند.

جوانان ایرانی تا هجده سالگی در محضر استادان به آموختن دانش وادب می پردازند.

بهار فصل تجدید حیات طبیعت ورویش وجوانه زدن است زمین زیبایی بنفشه ها ی نیلی وزرد را به چشم مشتاقان طبیعت عرضه می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 20:19 |
تحلیل اموزشی

هدفهای کلی درس

هدفهای رفتاری (جزئی) پیش دانسته ها ارزشیابی ورودی (رفتاری)

۱-شناخت مضرب های طبیعی اعداد

۲-شناخت مضارب مشترک دو عدد

۳-پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

۱-مضارب طبیعی عدد را بشناسند

۲-پیدا کردن مضارب مشترک دو عدد

۳-روش محاسبه کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را درک کنند

۱-مضارب طبیعی اعداد را بنویسند

۲-مضارب مشترک دو عدد را پیدا کنند

۳-کوچکترین مضرب مشترک را پیدا کنند

۴-روش محاسبه ک م م را با استفاده از ب م م  و ارتباط انها را یاد بگیرند

۱-مضارب یک عدد و محاسبه جدول ضرب

۲-ب م م دو عدد

۳-ساده کردن کسرها

۱-مضارب طبیعی عدد ۲ را بنویسید

۲-مضارب طبیعی عدد ۳ را بنویسید

۳-مضارب مشترک دو عدد ۲ و ۳ را پیدا کنید

 

نتیجه انتخاب روش های تدریس فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های دانش اموز

ارزشیابی پایانی
مثبت روش مکاشفه و تحلیلی

۱-سلام و احوال پرسی و حضورو غیاب

۲-اجرای ارزشیابی ورودی

۳-مرور درس گذشته

۴-ارائه درس جدید

۵-ارتباط دادن درس جدید با مطالب گذشته

۶-جمع بندی و نتیجه گیری

۷-ارزش یابی پایانی

۸-تعیین تکلیف

۱-انجام فعالیت های کتاب

۲-حل کار در کلاس

۳-حل تمریناتی که معلم داده

۴-انجام کار گروهی

۵-حل تکالیف مشخص شده در کتاب

انجام محاسبه

۱-بزرگترین مقسوم علیه مشترک ۳۰ و ۴۵

۲-کوچکترین مضرب مشترک ۳۰ و ۴۵

 

فعالیت های تکمیلی

۱-روش محاسبه ذهنی  (کوچکترین مضرب مشترک ۲ و ۵)(کوچکترین مضرب مشترک ۱۸ و۶ )

۲-حل سوالات خارج از درس

۳-انجام کار گروهی

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 20:18 |

جدول بودجه بندی کتاب حرفه وفن پایه سوم راهنمایی

ماه

هفته

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

معارفه و گروه بندی واحد 1 فناوری ص 10-1 فعالیت

واحد 1 فناوری برای تولید ......... ص 16-10 فعالیت

واحد 1 سیستم 22-17 خود آزمایی

ارزشیابی از واحد 1 تحقیق و فعالیت

آبان

وحد 2 کار با برق ص 33-26 فعالیت

واحد 2 الکترونیک ص 37-34 فعالیت

ارزشیابی از واحد 2 تحقیق و فعالیت

واحد 3 بهداشتی ص 46-43 رشد و تکامل ص 53 51 فعالیت

آذر

واحد 3 مراقبت از کودک ص 60-54 خود آزمایی

ارزشیابی از واحد 3 تحقیق و فعالیت

واحد 4 کار با چوب ص 71-66

واحد 4 تخته های مرکب ص 78-72 عوامل تخریب چوب ارزشیابی تحقیق و فعالیت

دی

واحد 5 خودرو ص 90- 86- فعالیت

واحد 5 شیرآلات ص 96-91 ارزشیابی تحقیق و فعالیت

امتحان میان ترم تحقیق و فعالیت جا مانده

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

واحد 6 ساختمان  ص 110-106 فعالیت

ماکت و راهسازی واحد 6 ص 118-112 ارزشیابی از حقیق و فعالیت

واحد 7 خوراک  ص 126-123

اسفند

واحد 7 تغذیه دوران مختلف زندگی ص 132-130 آداب غذا خوردن خودآزمایی  تحقق و فعالیت

واحد 7 پوشاک  ص 149-145 تحقق و فعالیت

ارزشیابی از واحد 7 واحد 8 با عبانی ص 168-163

واحد 8 بررسیهای قبل از ......... ص 177-170 تحقیق و فعالیت

فروردین

تعطیلات نوروز

تعطیلات نوروز

واحد 8 دامپروری ص 187-179 تحقیق و فعالیت

ارزشیابی از کل کتاب

اردیبهشت

واحد 8 صنایع غذایی ص 200-194 تخقق و فعالیت

واحد 8 خشک کردن و بسته بندی مواد غذایی 230-201 ارزشیابی از تحقیق و فعالیت

مروری بر درسها تحقیق و فعالیت جامانده

 

خرداد

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول بودجه بندی کتاب حرفه وفن پایه اول راهنمایی

ماه

هفته

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مهر

معارفه و گروه بندی واحد 1 فناوری ص 6-1

واحد 1 سیستم  ص 10-8 فعالیت و تحقیق

ارزشیابی از واحد 1 واحد 2 بر ص 16-12

واحد 2 وسایل استفاده از برق ص 21-17

آبان

واحد 2 ابزار شناسی ص 23-22 فعالیت و تحقیق 

ارزشیابی از واحد 2 واحد 3 بهداشت ص 28-23

 واحد 3 محیط زیست و سلامتی ص 37-34

واحد 3 زباله ص 42-38

آذر

ارزشیابی از واحد 3 فعالیت و تحقیق 

واحد 4 کار با چوب ص 48-43

واحد 4 ابزار شناسی ص 53-48

ارزشیابی از واحد 4 فعالیت و تحقیق

دی

واحد 5 کار با فلز ص 70-65

واحد 5 ابزارشناسی و خود آزمایی ص 74-70

ارزشیابی از واحد 5 فعالیت و تحقیق

امتحانات نوبت اول

بهمن

امتحانات نوبت اول

واحد 6 ساختمان سازی ص 84-80

واحد 6 مصالح ساختمانی ص 85-87 ، 87-86 فعالیت و تحقیق

ارزشیابی از واحد 6 واحد 7 خوراک ص 100-94

اسفند

واحد 7 انتخاب مواد غذایی سالم فعالیت ص 105-100

خودآزمایی ص 110-109 پوشاک ص 117-111

ارزشیابی از واحد 7 فعالیت و تحقیق

واحد 8 زراعت ص 128-124

فروردین

تعطیلات نوروز

تعطیلات نوروز

واحد 8 زراعت ص 134-129

واحد 8 سبزی ها ص 137-35 فعالیت و تحقیق

اردیبهشت

ارزشیابی از قسمت کشاورزی دام پروری ص 145-141

واحد 8 دامپروری ص 151-146

ارزشیابی از قسمت دامپروری فعالیت و تحقیق

مروری بر درسهای ارزشیابی از کل کتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

 امتحانات نوبت دوم

-

 

 

زهرا بزرگی

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:42 |

اجرای تدریس (در فرآیند یاددهی ، یادگیری  و عامل تجربیات ) سال اول

فعالیت های معلم

زمان

فعالیت های دانش آموز

ارزشیابی تکوینی و پایانی

فعالیت های خلاقانه دانش آموز

تعیین تکلیف

1-طرح سئولاتی در مورد موضوع درس و نوشتن روی تابلو

2-تعیین وقت برای بحث گروهی و نتیجه گیری دانش آموزان در مورد درس .

3-توضیح تکمیلی معلم

4-نمایش عکسها

 

1-در بحث های گروهی شرکت می کند

2-جمع بندی می کند و توضیح می دهد

3-به سئولاتی ملم پاسخ می دهند

4-به عکسها نگاه می کند

ارزشیابی تکوینی همان سئولاتی است که در هین درسی معلم مطرح نی مند و دانش آموزان پاسخ می دهند.

ارزشیابی پایانی:

پاسخ به سئولاتی که پس از اتمام تدریس برسیذه می شود .

1-ساخت راه پله، ستون- دوربین فاصله باب و .... که در مورد بحث ساختمان باشد.

2-تهیه پوسته، روزنامه دیواری بروشور و انجام تحقیق در مورد اجزای ساختمان و چگونگی ساخت هر کدام

اعضای هر گروه یکی از تکالیف زیر را انجام داده و در منزل انجام می دهند .

1-تحقیق در مورد اجزای اصلی ساختمان .

مصالح ساختمانی مورد استفاده ، .....

2-طراحی  و ساخت یکی از اجزای ساختمان

 

 

 

 

 

 

14- ارزشیابی پایانی

 

پس از بحث گروهی به سئولات مربوط به پاسخ می دهند

تعیین تکلیف برای جمله بعد

 

تکالیف خود را انجام می دهند

 
 
 

بنام خدا

نام و نام خانوادگی : زهرا بزرگی                            زمان : 35                                               تاریخ اجراء: 1389

موضوع درس : واحد 6 اجزای ساختمان                شماره پرسنلی : 12464492                      حرفه و فن دوم

اهداف کلی

اهداف رفتاری

روش تدریس

مدل کلاس و گروه آموزشی

دسته آموزش ویژه

در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود که :

1-اجزای اصلی ساختمان را می داند .

2-تفاوت بین اجزاء مختلف ساختمان را بداند

3-کار هر جزء را بداند

4-طریقه ساختم آنها را بیاموزد

 

در پایان این درس

1-اجرا اصلی ساختمان را نام ببرد .

2-کار هر قسمت را توضیح می دهد.

3-حمال و غیر باربری را توضیح می دهد.

4- می تواند

بارش مغزی بحث گروهی . نمایش فیبم و عکس ، سخنرانی و واحد کار

به صورت گروههای کلاس بصورت که همه گروههای روی تخته کلاس مسلط باشند.

پایه دوم راهنمایی واحد 6 مبحث اجزای اصلی ساختمان

اجزای تدریس فرآیند یاددهی ، یادگیری و تعامل تجربیات سال تحصیلی 90-89

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

ارزیابی تشخیص

فعالیت های معلم

زمان

فعالیت های دانش آموز

1-به همراه خود چند قطعه عکس از پی ، ستون رستیم شناژ ساختمان به کلاس می بریم

1-چند نمونه از قسمتهای اصلی ساختمان را نام ببرید .

2-در مورد چگونگی ساختن انواع ساختمانها و مراحل ساخت آن توضیح دهد.

1-سلام و احوالپرسی حضور غیاب دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان

2-پرسش درس قبلی در رفع اشکال

5 دقیقه

1-پاسخ می دهند و حضور خود را اعلام می  کند.

2-پاسخ می دهد و در صورت نیاز رفع اشکال می کند.

3-نگاه می کند و رفع اشکال می کند.

4-در بحث های گروهی شرکت می کند و منتیجه بحث گروهی را اعلام می کند.

5- به عکس ها نگاه می کند و رفع اشکال می کند.

3-نوشتن نام خدا روی تابلو گزارش عکسها روی میز

4-نوشتن عکسها روی میز

5-ارزشیابی شخیص

6-به بحث گذاشتن مراحل ساخت بنا در گروههای دانش آموزی 7-توضیح تکمیلی معلم نشان دادن عکسها

30 دقیقه

 

زهرا بزرگی

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:40 |
l03jlibfo89k916b3jly.jpg
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:35 |

 

08ok6b6ci8h8zkrx45b7.jpg

 

زهرا بزرگی

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:34 |
vbbz86wsl8gqm9xlfx.jpg
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:30 |
 

855fvxclpgp709tc7k3g.jpg

 

 

 

 

rv5xhde2tvv1zfkz52s9.jpg

 

زهرا  بزرگی

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:28 |

نام:

نام خانوادگی:

پایه سوم راهنمایی

بنام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

ناحیه یک خرم آباد

نام درس: حرفه و فن

تاریخ امتحان:

آموزشگاه:

بارم

الف) در جاهای خالی پاسخ ماسب را بنویسید:

1ـ سیستم های پیچیده معمولاً از چند سیستم ........................... تشکیل شده اند.

2ـ ورقه های آهن رتوربروی میله ای از ......................... سوار شده است.

3ـ بدن انسان دارای سیستم دفاعی است که در مقابل ...................... مقاومت می کند

4ـ دیفرانسیل وظیفه انتقال حرکت را .................... به چرخ ها را دارد

1

ب) جملات صحیح و یا غلط را مشخص کنید.

1ـ یکی از مهمترین مراحل تولید هر محصول فناوری مرحله انتخاب و بسته بندی مواد است       ص        غ

2ـ وظیفه ترانزیستور شبیه یک کلید یک طرفه قابل کنترل است                                                ص        غ

3ـ تکامل به معنی توانایی یادگیری در طول زندگی است                                                          ص        غ

4ـ برای راه اندازی و روشن کردن موتور اتومبیل از دینام استفاده می شود                                 ص        غ

5ـ قارچها رنگ چوب را به صورت قهوه ای روشن در می آورند                                             ص        غ

 

25/1

ج) گزینه صحیح را انتخاب کنید:

1ـ موثرترین راه پیشگیری از بیماری های مخصوص کودکان است............. است.

الف) رعایت بهداشت فردی        ب) تغذیه مناسب               ج) واکسیناسیون             د) بهداشت فردی و محیط

2ـ از روکش های مصنوعی در تزئینات و مبلمان و خصوصاً آشپزخانه استفاده می شود چون....................

الف) تهیه آن ها آسانتر است                         ب) در برابر رطوبت و حرارت مقاوم  هستند

ج) تهیه آن ها آسانتر است                     د) دارای تنوع در رنگ می باشند

3ـ برای تولید میدان مغناطیسی آهن ربا و تولید فرکانس می توان از ................... استفاده کرد

الف) ترانزیستور                 ب) مالتی متر                     ج) سلف                    د) موتور الکتریکی

4ـ هدایت چرخ های جلو از طریق فرمان و .................. صورت می گیرد

الف) دستگاه ترمز                     ب) جعبه دنده ی فرمان                     ج) دیفرانسیل                     د) دستگاه انتقال قدرت

1

پ)به سوالات زیر پاسخ دهید

1- اجزای سیستم انتقال قدرت در دوچرخه را نام ببرید؟

 

2- آیا همه اجسام مقاومت الکتریکی یکسانی دارند؟ توضیح دهید.

 

3- برای اینکه کودک بتواند بخوبی رشد کند تکامل باید در چه محیطی باید زندگی کند؟ نام ببرید.

 

4- برای جلوگیری از تولید کودک مبتلا به بیماری های ارثی چه می توان کرد؟

 

5- مراحل تولید کاغذ را بنویسید؟

 

6- وظیفه موتور خودرو چیست؟

 

7- دو نمونه از ترکیبات چوب را نام ببرید؟

 

 

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

75/0

زهرا بزرگی

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:18 |

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

مهر

اول

1

------

معارفه- آزمون از ریاضی کلاس پنجم- گروه بندی دانش آموزان

امتحان کتبی یا شفاهی

2

4-6

یادآوری اعداد و چهار عمل اصلی- اجزاء و روابط تقسیم- بخش پذیری

حل کار در کلاس ها- کتاب- ماشین حساب

3

9-5

مجموعه ی اعداد- اعداد حسابی و اعداد طبیعی- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرنات- کتاب

دوم

1

16-11

مقسوم علیه- مجموعه ی مقسوم علیه های یک عدد- تعریف عدد اول- مقسوم علیه های اول یک عدد

حل کار در کلاس ها توسط دانش موزان و راهنمایی معلم- حل تمرینات- کتاب و اشیا قابل شمارش

2

18-17

نمودار مقسوم علیه های یک عدد یا یک مقسوم علیه اول- نمودار مقسوم علیه های یک عدد با دو مقسوم علیه اول- کاربردهای نمودار مقسوم علیه ها

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- ماشین حساب- نموارهایی که بر روی مقوا رسم شده- گچ رنگی

3

-----

حل تمرینات اضافی در مورد نمودار مقسوم علیه های یک عدد توسط دانش آموزان

--------------

سوم

1

24-20

بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد- روش تعیین (پ.م.م)دو عدد

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

2

29-26

مضرب های طبیعی یک عدد- کوچک ترین مضرب مشترک- روش تعیین (ک.م.م)- رابطه (ک.م.م) و (پ.م.م)

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

3

----

حل تمرینات اضافی در مورد (پ.م.م) و (ک.م.م) و کاربرد آنها

-----------------

چهارم

1

32-1

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

35-33

توان- نماد توان- مجذور –مکعب- محاسبه عبارت های تواندار- ضرب عددهای توان دار با پایه های مساوی

حل کار در کلاس ها- رفع اشکال ازمون جلسه قبل- رسم صفحه 32- کتاب

3

-----

حل تمرینات اضافی در مورد توان

-------------------------

آبان

اول

1

43-38

مفهوم کسر- نمایش کسر- مقایسه کسرها- عدد مخلوط- تساوی کسرها- ساده کردن کسرها- پیدا کردن جزء چهارم یک تساوی کسری

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- صفحه ای مقوای که کسرهای مختلفی را نشان م یدهد- گچ رنگی

2

47-45

جمع و تفریق کسرها- مخرج مشترک گیری ا استفاده از (ک.م.م) مخرج ها

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کاغذ مقوایی- گچ رنگی

3

----

حل تمرینات اضافی در مورد کسرهای متعارفی

-----------

دوم

1

51-48

ضرب کسرها- معکوس یک کسر- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- گچ رنگی- کارت مقوای

2

54-52

تقسیم کسرها- تقسیم دو کسر یا عدد مخلوط- عمیات ترکیبی بین کسرها

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کارت مقوای

3

----

حل تمرینات صفحه 55 توسط دانش آموزان با نظارت معلم

کاغذ سفیذ – مداد- مداد رنگی- خط کش- رسم صفحه ی 56

سوم

1

56-33

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

60-57

مقدارهای متناسب- نسبت- تناسب- طرح یک مسئله

حل کار در کلاس ها- لیوان- آب- شربت- پارچ- کتاب

3

-----

رفع اشکال ازمون جلسه قبل

--------------

چهارم

1

65-62

تسهیم به نسبت- نسبت های ترکیبی- حل مسئله ای مربوط به درصد

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

2

69-67

یادآوری مفاهیم اعداد اعشاری- جمع و تفریق اعشاری- مقایسه اعداد اعشار

حل کار در کلاسها- حل تمرینات- وسایل اندازه گیری جرم- طول و گنجایش- کتاب

3

----

حل تمرینات اضافی در مورد تناسب و اعداد اعشاری

-------------

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:14 |

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

اسفند

دوم

1

148-145

مفهوم معادله- درک مفهوم جوا ب معادله- حل معادله با استفاده از رسم نمودار مربوط به آن- امتحان کردن جواب معادله در آن و بررسی درستی آن

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- نمودار حل معادله و عبارت های جبری روی مقوا

2

151-148

حل مسئله با تشکیل معادله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

سوم

1

155-134

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

161-156

مختصات- مختصات یک نقطه- نوشتن مختصات به صورت[ ] – پیدا کردن یک نقطه با مختصات معلوم روی دستگاه مختصات- نقطه یابی روی نقشه- مفهوم انتقال- رسم بردار انتقال- انتقال اشکال به وسیله بردار انتقال- ترکیب دو بردار انتقال

حل کار در کلاس ها- رفع اشکال آزمون جلسه قبل رسم صفحه 155- کتاب- چند نقشه- تابلو شطرنجی- ورق شطرنجی- خط کش

چهارم

1

170-113

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

-----

رفع اشکال آزمون جلسه قبل- تعیین تکلیف نوروزی

------------

فروردین

 

 

 

تعطیلات نوروزی

 

 

 

 

 

سوم

1

 

آزمون از تکالیف نوروزی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

165-163

مختصات بردار انتقال- پیدا کردن مختصات نقاط یک شکل با استفاده از مختصات بردار انتقال

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- تابلو مختصات- ورق شطرنجی- خط کش

چهار

1

169-166

جمع متناظر با یک بردار- به دست آوردن حاصل عبارت های به شکل جمع و تفریق- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- تابلو مختصات- ورق شطرنجی- خط کش

2

174-171

هندسه (2)- مفهوم مساحت- مساحت شکل های هندسی- واحد سطح- محاسبه دستور مساحت متوازی الاضلاع با استفاده از مستطیل – محاسبه دستور مساحت مثلث با مساحت متوازی الاضلاع- مساحت شکل های غیرهندسی

حل کار در کلاس ها- کتاب- شکل های هندسی ساخته شده با مقوا- طلق شفاف که با واحدهای سانتی مترمربع شطرنجی شده است.

اردیبهشت

اول

1

179-176

مساحت لوزی و ذوزنقه- مساحت دایره- محاسبه دستور مساحت لوزی با استفاده از مساحت مثلث- محاسبه دستور مساحت ذوزنقه با استفاده از مساحت متوازی الاضلاع- محاسبه دستور مساحت دایره با استفاده از مساحت مستطیل و محیط دایره

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- شکل دایره که به 6 و 12 و 18 قسمت تقسیم شده و برش داده شده

2

185-181

تقارن- تقارن محوری- پیدا کردن قرینه یک شکل نسبت به یک خط- محور تقارن را در شکل ها نشان دهد- تقارن مرکزی- پیدا کردن قرینه یک شکل نسبت به یک نقطه- نشان دادن مرکز تقارن اشکال

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- خط کش- گونیا- تعدادی شکل مقوایی

دوم

1

186-156

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

192-189

حجم- واحد حجم- محاسبه ی حجم های منشوری- دستور محاسبه حجم های منشوری- محاسبه حجم های استوانه ای- دستور محاسبهحجم های استوانه ای

حل کار در کلاس ها- رفع اکال آزمون جلسه قبل- رسم 187- کتاب- حجم های ساخته شده با استفاده از طلق شفاف به شکل منشورهای مختلف- استوانه

سوم

1

195-194

رسم گسترده انواع منشور و استوانه و ساختن آنها با مقوا- پیدا کردن مساحت جانبی و مساحت کل انواع منشورو استوانه با این اشکال- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- حجم های ساخته شده با استفاده از طلق شفاف به شکل منشورهای مختلف- استوانه

2

197-195

حل تمرینات و مسئله ها توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم

---------------

چهارم

1

197-1

آزمون مرحله ای از کل کتاب به منظور رفع مشکلات درسی و آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت دوم

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

204-198

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و نظارت توسط معلم و رفع اشکالات احتمالی

رسم صفحه 205

امتحانات نوبت دوم

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:14 |

 

اول

1

73-70

حل مسئله- ضرب اعداد اعشاری- ضرب اعداد با نوشتن به صورت کسری

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات – کتاب

آذر

2

78-74

هندسه- انواع خط- نام گذاری- پاره خط- نیم خط- انطباق و تساوی دو شکل

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- گچ رنگی- خط کش

3

----

رفع اشکال

---------------

دوم

1

84-80

مقایسه دو پاره خط- وسط یک پاره خط- روابط بین پاره خط ها- اندازه ی یک پاره خط

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- گچ رنگی- خط کش- پرگار-کاغذ- قیچی

2

94-89

زاویه- یادآوری- نام گذاری زاویه ها- مقایسه دو زاویه- دو زاویه متقابل به راس- اندازه ی زاویه و واحد آن

 

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- رسم صفحه 88- نوار مقوایی و سنجاق برای نشان دادن انواع زاویه- نقاله

3

----

حل تمرینات درس قبلی

-------------

سوم

1

96-94

دو زاویه ی متمم- دو زاویه متقابل به رأس- دو زاویه ی مکمل

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- نقاله- خط کش-

2

96-56

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

3

----

رفع اشکال آزمون جلسه قبل

-------------------

چهارم

1

100-98

دایره- تعریف دایره- رسم دایره

حل کار در کلاس ها- کتاب- پرگار

2

103-101

رسم مثلث- رسم مثلث به سه ضلع معلوم- رسم مثلث با دو ضلع و زاویه بین معلوم- رسم مثلث با دو زاویه و ضلع بین معلوم

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات قبلی- کتاب- خط کش- نقاله- گونیا- پرگار

3

----

حل تمرینات 104

کتاب- خط کش- نقاله- گونیا- پرگار

 

اول

1

105-1

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

دی

2

----

رفع اشکال آزمون جلسه قبل- رسم صفحه 105

----------------

3

106

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع

-------------------

دوم

1

108-107

حل تمیرنات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم به مظنور آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت اول

-------------------

 

2

110-109

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم به منظور آمادگی برای شرکت در امتحان نوت اول

------------------------

 

3

-----

محاسبه نمره ی مستمر دانش آموزان با توجه به فعالیت های کلاسی- امتحانات کتبی- پرسش های تدریجی

 

 

------------------------

 

امتحانات نوبت اول

بهمن

دوم

1

115-111

تقسیم اعشاری- یادآوری مفهوم تقسیم- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- کتاب- کارت های اعشاری

2

121-117

تقسیم اعشاری- پیروی در تقسیم- تعیین خارج قسمت و باقی مانده

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات قبلی- کتاب- کارت های اعشاری

3

-----

حل تمرینات و مسئله های جلسه قبل- رسم صفحه 124

------------------------

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:14 |

امتحانات نوبت اول (سه هفته)

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

بهمن

دوم

1

115-113

عدد گویا- معرفی عدد گویا- نمایش عددهای گویا- تساوی اعداد گویا

حل کار در کلاس ها- کتاب- خط کش

2

118-115

بردارهایی که ابتدا و انتها و عدد متناظر با آنها عددی گویا باشد- قرینه ی یک عدد گویا- علامت یک کسر

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات-  خط کش- کتاب

سوم

1

121-119

جمع عددهای گویا- جمع متناظر با یک بردار- به دست آوردن حاصل جمع دو عدد گویا با محور- جمع دو عدد گویا در حالت های مختلف

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

2

125-122

تفریق عددهای گویا- تفریق متناظر با یک بردار- تفریق دو عدد گویا- جمع و تفریق چند عدد گویا

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

چهارم

1

131-128

ضرب و تقسیم عددهای گویا- ضرب عددهای گویا با توجه به ضرب عددهای صحیح- معکوس یک عدد گویا- تقسیم عددهای گویا

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- رسم صفحه 127

2

133-113

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده

اسفند

اول

1

139-134

کاربرد حروف- نمادها و قراردادها-روابط و قواعد را با حروف نشان دادن- عبارت جبری- ساده کردن عبارت جبری- جمله های متشابه- جمع و تفریق جملات متشابه

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- اشکال متشابه از چند نوع مقوایی

2

143-141

مقدار عددی یک عبارت جبری- رسم نمودار عبارت جبری ax ، رسم نمودار عبارت جبری ax+b ، نوشتن عبارت جبری مربوط به یک نمودار

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب نمودارها ی رسم شده روی مقوا

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:13 |

آذر

اول

1

65-62

جذر تقریبی- محاسبه جذر تقریبی با استفاده از مساحت مربع و شکل آن

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- اشکال کتاب

2

69-66

جذر اعدادی که یک واحد از مجذور کامل کوچک تر باشند- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

دوم

1

78-72

هندسه (1)- مثلث قائم الزاویه- یادآوری حالت های تساوی دو مثلث- ترسیم مثلث قائم الزاویه در دو حالت- حالت های تساوی دو مثلث قائم الزاویه

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- نقاله- گونیا- خط کش- پرگار- انواع مثلث که با مقوا درست شده است- کتاب

2

83-80

توازی- علائم و قراردادها- اصول اقلیدس- رسم خط موازی با یک خط

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- خط کش- گونیا- پرگار

سوم

1

89-85

خطوط موازی و مورب-اگر دو خط موازی باشند و خطی آنها را قطع کند 8 زاویه به وجود می آید که 4 تا 4 تا مساویند و بالعکس- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- خط کش- گونبا- نقاله- کتاب

2

97-93

مجموع زاویه های داخلی مثلث – استفاده از آن برای به دست آوردن مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها- زاویه خارجی مثلث- زاویه ی خارجی مثلث برابر است با مجموع دو زاویه داخلی راس های دیگر مثلث- حل مسئله

جل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- خط کش- نقاله- پرگار-انوع مثلث مقوایی- قیچی- رسم صفه 92

چهارم

1

97-1

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

102-99

چهار ضلعی ها- معرفی چهارضلعی ها با استفاده از خاصیت های آنها- مربع مستطیل و لوزی نوعی متوازی الاضلاع هستند

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- رفع اشکال آزمون جلسه قبل- کتاب- انواع چهارضلعی های مقوایی

دی

اول

1

105-103

رسم چهارضلعی ها با استفاده از خاصیت های آنها- اثبات خاصیت چهار ضلعی ها

حل کار در کلای ها- حل تمرینات- خط کش- گونیا- نقاله- پرگار- کتاب

2

----

حل تمرینات صفحه 106 و 107 توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم

کتاب- خط کش- نقاله- پرگار- گونیا- رسم صفحه 108

دوم

1

----

حل تمرینات دوره ای صفحه 109 و 110 توسط دانش آموزان و رفع اشکال به منظور آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت اول

------------

2

----

حل تمرینات دوره ای صفحه 111 و 112 توسط دانش آموزان- محاسبه نمرات مستمر با توجه به فعالیت های کلاسی و امتحانات کتبی

---------------

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:13 |

(بودجه بندی سالانه) درس ریاضیات پایه: دوم راهنمایی سال تحصیلی 90-89 دبیر:                      مدرسه:

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

مهر

اول

1

----

معارفه-آزمون از درس ریاضی پایه اول- گروه بندی دانش آموزان

آزمون کتبی یا شفاهی

2

4-1

مجموعه- معرفی مجموعه- قراردادها و نمادها

حل کار در کلاس ها- مجموعه ای از اشیا یا اشکال- کتاب

دوم

1

9-5

زیرمجموعه- مجموعه تهی- زیرمجموعه های یک مجموعه- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- کتاب

2

14-12

عدد صحیح- یادآوری اعداد علامتدار- بردار صحیح- قرینه ی یک عدد

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- دماسنج- ساعت

سوم

1

18-15

جمع عددهای صحیح- جمع متناظر با یک بردار- مختصر نویسی- جمع دو عدد صحیح با تبدیل به جمع و تفریق معمولی

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

2

21-19

قرینه مجموع- نشان دادن خاصیت قرینه مجموع بر روی محور- حاصل جمع دو عدد صحیح را با استفاده از قرینه یابی بدست آوردن- توانایی حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

چهارم

1

26-23

تفریق عددهای صحیح- تفریق متناظر با یک بردار- تبدیل تفریق به جمع با محور و بدون محور- بدست آوردن حاصل تفریق ها- بدست آوردن حاصل عبارت های مختصر شده- توانایی حل مسئله های مربوطه

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

2

27-1

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

آبان

اول

1

33-29

ضرب عددهای صحیح- حالت های مختلف ضرب دو عدد صحیح با مدل محور و مخزن فیزیکی- علامت حاصل ضرب دو عدد را تشخیص دهد

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب- مدل فیزیکی مخزن آب یا مدل های مشابه- رفع اشکال آزمون جلسه قبل

2

38-35

تقسیم دو عدد صحیح- علامت حاصل تقسیم دو عدد صحیح را تشخیص دهد

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- کتاب

دوم

1

43-41

حساب- توان- یادآوری ضرب و تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی- کاربرد آنها

حل کار در کلاس ها- کتاب- کاغذهای مربع شکل به تعداد دانش آموزان- رسم صفحه 40

2

46-44

ضرب و تقسیم اعداد توان دار با توانهای مشاوی- کاربرد آنها

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات

سوم

1

51-48

شمارش- نوشتن یک عدد در مبنایی غیر از ده با توجه به جدول ارزش مکانی با استفاده از شکل سپس تقسیم ها- بردن یک عدد از مبنای غیر ده به مبنای ده- عدد را در مبناهای مختلف خواندن و نوشتن

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات- اشیا برای شمارش مانند خودکار- چوب- دکمه و غیره- بسته های ده تایی تا صدتایی و غیره از اشیا فوق- کتاب

2

56-52

کاربرد مبنا- حل مسئله

حل کار در کلاس ها- حل تمرینات

چهارم

1

56-29

آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی

سئوالات تکثیر شده از قبل

2

62-59

جذر- مجذور یک عدد- مفهوم جذر- جذر اعداد که جذر دقیق دارند- جذر حاصل ضرب و حاصل تقسیم- اعداد منفی جذر ندارند

حل کار در کلاس ها- رفع اشکال آزمون جلسه قبل- آماده کردن جدول توان دوم اعداد طبیعی- کتاب- رسم صفحه 58

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:12 |

طرح درس روزانه               درس ریاضی                        پایه اول                           نام دبیر: مهری یوسفی مقدم

فعالیتهای تکمیلی

ارزشیابی تکوینی

وسایل

فعالیت های مربوط به معلم

پیش دانسته ها

نگرشی

مهارتی

دانشی

هدفهای رفتاری

هدف کلی

- تمرین و کار در کلاس

- دادن چند نمونه تفریق برای فعالیت های خارج از کلاس

تفریق زیر را بدون استفاده از محور حل کنید

تخته سیاه

گچ

تابلو

کتاب

- سلام و احوالپرسی

- حضور و غیاب

- ایجاد انگیزه

- ارزشیابی ورودی

- معرفی درس جدید

- جمع اعداد صحیح

- با استفاده از محور و بدون استفاده از محور

- خاصیت های جمع و قرینه یابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

1- دانش آموز بتواند تفریق اعدا صحیح متناظر با برداری داده شده را بنویسد.

2- بتواند حاصل تفریق را با استفاده از تبدیل آن به جمع به دست آورد

تفریق اعداد صحیح را یاد بگیریم

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:10 |

سوالات آزمون ریاضی پایه دوم درس ریاضی

1- مجموعه ی {{7 و 7 و 7} و {7 و 7} و {7\ } چند زیر مجموعه دارد؟

1) 4                  2) 3                  3) 2                  4) 1

2- مجموعه ای 8 زیر مجموعه دارد. این مجموعه چند عضوی است؟

1) 4 عضوی                    2) 3 عضوی                    3) 2 عضوی                    4) 16 عضوی

3- اگر از تعداد اعضای مجموعه ای 2 عضور کم کنیم، از تعداد زیر مجموعه هایش چند درصد کم می شود؟

1) 75%                         2) 50%                         3) 80%                         4) 20 %

4- حاصل     1- 17÷   2- (3- )- 1- 2-     -1 چقدر است؟ (راهنمایی: A/ 1= 1- A)

                                  1- (2-)- 2 3

1) 17/2  1                     2) 18                3)18-                4)2-

5- حاصل عبارت ](2-) + (20+) [+] 7- 1+ 2-5-[ کدام است؟

1) 21+                          2) 21-                           3) 31-                           4) 5+

 سوالات آزمون جامع پایه دوم

79- اجتماع دو مجموعه {{a و {a} و {Ф}}} و { Ф و a} چند عضو دارد؟

1) 2                  2) 3                  3) 4                  4) 5

80) حاصل عبارت 2 3÷3×9+3×3 ÷ 9 کدام است؟

1) 10                2) 4                  3)5                   4) 12

81- 40 درصد پول محمد 320 ریال است. 25 درصد تمام پول محمد چند ریال است؟

1) 400              2)300               3)200               4)100

82- حاصل 3 2 + 3 2+3 2+3 2 کدام است؟

                 4 4+4 4+4 4+4 4

1) 4/1                     2)8/1                      3)16/1                    4) 32/1

83- در تساوی X  (100)= 3 (121) مقدار X برابر است با

1) 5                         2) 6                         3)7                          4) 2

84- در تساوی x (354)= (49× 3)+(7×5)+(1+4) مقدار xبرابر است با

1)5                          2)6                          3)7                          4)8

85- در تساوی مقابل به جای X کدام عدد را باید قرار داد؟

X 3= 11 3× 7 9× 5 27√

 

1)20                        2)5                          3)10                        4)35

86- جذر عدد 45×4 2×3 5 برابر است با

1) 20                       2)350                     3)275                     4)290

87- محیط مثلث زیر 38 سانتی متر می باشد مقدار x کدام است؟

  

      1)9                                                           2)15                                                                                                                                   A

                                                                                                                                                                                          X

        3)27                                                       4)18                                                                                                                                              9

                                                                                                                                                                                                               60

                                                                                                                                                                                                             B

                                                                                                                                                               C                             11CM

 

88- در تساوی مقابل مقدار X کدام است؟                                                              ( 4 4+4 4 )÷ 9 240= X 5× X 4× X3

 

1)1                          2)3                          3)6                          4)9

 

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 9:7 |

نام :

نام خانوادگی:

کلاس:

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان ناحیه2

مدرسه : ....................................

سال تحصیلی : 90-1389

نوبت امتحان: نیمسال اول

تاریخ امتحان:     /10/89

مدت امتحان: 70 دقیقه

نام دبیر:

سئولات درس املاء فارسی

ردیف

 

بارم

1

مفرد کدام واژه درست نوشته شده است،

الف) عوامل : عاملان                                                     ب) احوال : حال

ج) آثار : اثرات                                                                د) افکار : تفکران

5/0

2

معادل فارسی کدام واژه ها نادرست است.

الف) اس ام اس پیامک      ب) فاکس دورنگار      ج) کد رمز ، شناسه        د) کوپن - وام

 

3

برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال و حکم پیدا کنید.

دوست:

امیدواری:

 

4

ارکان تشبیه را در جمله ی زیر  مشخص کنید.

غنچه هم گفت ، گرچه دل تنگم                           مثل لبخند باز خواهم شد

 

 

5

کلمه ی هور یعنی ............................................ و حور به معنای ................................ می باشد.

 


 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:38 |

عملکرد شش ماهه خانم مژگان شهبازی

1-   تهیه ی جدول بودجه بندی

2-   تهیه و استفاده از طرح درس

3-   گروه بندی دانش آموزان

4-   کمک به خواندن کتاب تقویت و کتاب خوانی در دانش آموزان

5-   تهیه تحقیق مناسب در زمینه ی فارسی و املاء

6-   فعالیت خارج از کلاس ( تهیه ی و نوشتن کلمات مترادف ، هم خانواده، هم آوا و غیره )

-        تهیه کتاب غیر درسی مبتکران و حل تست های هر فصل به صورت جداگانه

7-   خواندن سوره های مختلف قرآن و تکرار توسط دانش آموزان

8-   شرکت فعال در نمایشگاه دهه فجر

9-   طرح سوالات آزمون جامع

10- تهیه ی روزنامه های دیواری و کارهای مختلف توسط دانش آموزان

11- طراحی و تهیه ی کارت امتیاز دانش آموزان

12- شناسایی دانش آموزان ضعیف و کمک به برطرف شدن نقاط مختلف آنان

13- معرفی دانش آموزان خلاق و برتر در آزمون های متفاوت در کلاس درس و مدرسه

14- جمع آوری کارهای دانش آموزان در زمینه ی فارسی و سوالات امتحانی و نصب آنها در آلبوم

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:37 |

رئوس مطالب و مفاهیم درس

1

هدفهای کلی و رفتاری

از فراگیران انتظار می رود که پس از درس به سئوالات با اشتیاق (پاسخ دهند، نام ببرند ، شرح دهند ، نشان دهند)

2

هدفهای درسی(جزئی)

دانش آموزان بعد از تدریس باید این مطالب را بدانند.

3

وسایل مورد نیاز

 

4

قبل از شروع تدریس

سلام و احوالپرسی   دقت در وضع جسمانی و روانی دانش آموزان        دقت در مسائل فیزیکی کلاس   حضور و غیاب

5

ارزشیابی تشخیصی رفتار ورودی (آماده سازی)

نتایج حاصل از ارزشیابی نقطه شروع آزمون را مشخص می کند     سوال و جواب و یادآوری از دروس گذشته و ارتباط با درس جدید ایجاد انگیزه برای دانش آموزان     کاربرد درس جدید در زندگی روزانه    تاریخچه

6

عوامل تدریس انتخاب یا تنظیم محتوا

آمادگی و ایجاد انگیزه معرفی درس جدید     ارائه مطالب شروع درس ارزشیابی بعد از تدریس  خلاصه درس  تعیین تکلیف و اختتام

7

روشهای تدریس

سخنرانی     پرسش و پاسخ   آزمایش              نمایش

8

فعالیتهای تکمیلی

خلاصه   جمع بندی و ارتباط مطالب با یکدیگر  تکلیف و تمرین

9

ارزشیابی تکوینی

مطمئن شدن از یادگیری دانش آموز  اطمینان از اینکه اهداف رفتاری پیش بینی شده تحقق یافته است دقت در رفتارهایی که نشان علاقه مندی یا عدم علاقه دانش آموزان نسبت به درس می باشد.

10

تقسیم زمانی هر یک از قسمتها به نظر همکاران محترم بستگی دارد.

 

بسمه تعالی

مشخصات کلی :                    نام مدرسه: ریحانه           نام کلاس:                         تاریخ :                        نمونه (1)

نام دبیر : شهبازی                نام درس : فارسی            تعداد دانش آموز:                

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:36 |

بسمه تعالی

ادبیات فارسی                                              سال اول

1-  معنی کدام واژه نادرست است.

الف) مونس: همدم    ب) درازدستی : دشمنی     ج) نانموده: آشکار     د) عنایت : توجه

2- در بیت زیر چند جمله وجود دارد:

چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست نی نی نکند زشت نگاه رنده ی زیبا

الف) دو         ب) سه         ج) چهار                 د) پنج

3- همه آرایه های ادبی در عبارت زیر وجود دارد به جز....................

ملک از خردمندان جهان گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد.

الف) مراعات نظیر   ب) سجع     ج) جناس     د) جان بخشیدن به اشیاء

4- کدام گزینه با بقیه فرق دارد.

الف) نرم و انعطاف پذیرب) جنگ و ستیز ج) عاقل و خردمند  د) اعیان عامه

5- مفرد کدام گزینه نادرست است.

الف ) عناوین : عنوان   ب) اواصیا : وصیت ج) اولیا : ولی   د) القاب: لقب

6- شعرهای « نگارنده ی زیبا و صورت گوماهر » به ترتیب از چه کسانی است.

الف) قاآنی و سعدی                             ب) قاآنی وصال شیرازی

ج) وصال شیرازی سعدی                   د) وصال شیرازی قاآنی

7- معادل فارسی کدام گزینه نادرست است.

الف) اس ام اس: پیامک                                   ب) سایت : پایگاه

  ج) فاکس: پیام خوان                                 د) ایمیل: پست الکترونیکی

8- کدام آرایه ادبی در عبارت زیر وجود ندارد.

   ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

الف) ضرب المثل      ب) کنایه          ج) مراعات نظیر         د)سجع

9- کدام گروه واژه ها ، با هم ، هم خانواده نیستند.

الف) خالق ، خلاقیت ، اخلاق           ب) سنجش ، سنجیدن ، سنجیده

شتابنده ، پرشتاب ، شتاب               د) نفرت ، تنفر ، متنفر

10- کدام مصراع « تضمین » است.

الف) از احادیث و روایت به ما شد معلوم    ب) گشت از علم و ادب ، مذهب اسلام عیان

ج) خوش بود گرد مخک تجربه آید به میان  د) آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:19 |

بسمه تعالی

ادبیات فارسی                                       سال اول

1-  در کدام گزینه رابطه ی جفت واژه ، مترادف است.

الف) لطیف و خنک  ب) عظمت و جلال   ج) چشمه و آب     د) امید و علاقه

2-  « در پوستین خلق افتادن » یعنی :

الف)  با مردم درگیر شدن                ب ) مردم را نادیده گرفتن         

ج  )  غیبت کردن                         د ) فریاد کشیدن بر سر مردم

3- در کدام گزینه تضاد وجود دارد.

الف ) چو خواهی که یابی زهر  بد رها     ب) نکویی گزین و ز بدی شرم دار

ج) نکو نام باش بر کردگار                   د) به نزد نبی و وصی گیر جای

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد.

الف) تا ابد سرسبز خواهی ماند            ب) دانه آرام بر زمین غلطید

ج) زنگ تفریح را که زنجره زد           ج) باز هم در کلاس غوغا شد

5- کدام واژه ، هم آوا نیستند.

الف)خاستن ، خواستن                          ب)گل ، گل

ج) عار ، آر                                     د ) صبا ، سبا

6- بیت زیر از چه کسی است.

منتظران بهار، فصل شکفتن رسید %مژده به گل ها برید، یار به گلشن رسید

الف ) بیدل دهلوی                                       ب) امیرخسرو دهلوی

ج) سعدی شیرازی                                       د) مثنوی مولوی

7- « نهاد » بیت هجوم فتنه های آسمانی        مرا آموخت علم زندگانی

در کدام گزینه آمده است.

الف) هجوم فتنه های آسمانی                           ب) فتنه های آسمانی

ج) زندگانی                                                د) علم

8- کدام گزینه جزء پایانی آن «__ ک» نیست.

الف) مردمک         ب) بامک         ج) دخترک            د) یکایک

9- تقصیر یعنی:

الف) سهل انگاری       ب) غم و اندوه      ج) ویژگی         د) چیدگی

10- کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد.

الف) پر تلاش         ب) الگو          ج) نمونه                  د) اسوه

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:18 |

بسمه تعالی

ادبیات فارسی                                           سال اول

1-  در کدام گزینه رابطه ی جفت واژه ، مترادف است.

الف) لطیف و خنک   ب) عظمت و جلال    ج) چشمه و آب   د) امید و علاقه

2-  « در پوستین خلق افتادن » یعنی :

الف)  با مردم درگیر شدن                   ب ) مردم را نادیده گرفتن         

ج  )  غیبت کردن                            د ) فریاد کشیدن بر سر مردم

3- در کدام گزینه تضاد وجود دارد.

الف ) چو خواهی که یابی زهر  بد رها     ب) نکویی گزین و ز بدی شرم دار

ج) نکو نام باش بر کردگار                  د) به نزد نبی و وصی گیر جای

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد.

الف) تا ابد سرسبز خواهی ماند              ب) دانه آرام بر زمین غلطید

ج) زنگ تفریح را که زنجره زد            ج) باز هم در کلاس غوغا شد

5- کدام واژه ، هم آوا نیستند.

الف)خاستن ، خواستن                          ب)گل ، گل

ج) عار ، آر                                     د ) صبا ، سبا

6- بیت زیر از چه کسی است.

منتظران بهار، فصل شکفتن رسید   مژده به گل ها برید، یار به گلشن رسید

الف ) بیدل دهلوی                                       ب) امیرخسرو دهلوی

ج) سعدی شیرازی                                       د) مثنوی مولوی

7- « نهاد » بیت هجوم فتنه های آسمانی        مرا آموخت علم زندگانی

در کدام گزینه آمده است.

الف) هجوم فتنه های آسمانی                            ب) فتنه های آسمانی

ج) زندگانی                                               د) علم

8- کدام گزینه جزء پایانی آن «__ ک» نیست.

الف) مردمک         ب) بامک          ج) دخترک          د) یکایک

9- تقصیر یعنی:

الف) سهل انگاری         ب) غم و اندوه       ج) ویژگی            د) چیدگی

10- کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد.

الف) پر تلاش             ب) الگو          ج) نمونه          د) اسوه

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:18 |

نام :

نام خانوادگی:

کلاس:

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان ناحیه2

مدرسه : ....................................

سال تحصیلی : 90-1389

نوبت امتحان:نیمسال اول

تاریخ امتحان:     /10/89

مدت امتحان: 70 دقیقه

نام دبیر:

سئولات درس املاء دوم راهنمایی

ردیف

 

بارم

سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که به واسطه ی ارسال و ابلاغ کتب دل های رمیده را آرمیده ساخت. خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطاپوش است.

ایمان و اعتقاد مذهبی ، نخستین و اصلی ترین عامل پیوند رهبری و ملت و سبب استواری مجاهدان عرصه ی حق طلبی بود . دل سپاری رهبری و مردم به توحید و ایمان الهی ، آنچنان این دو را به هم پیوند زده بود که دوگانگی از میان برخاست و وحدت کلمه پدیدار گشت.

ایرانیان کمتر با هم جنگ و ستیز و آویز می کنند و اگر به سببی با هم به جدال برخیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند. دیگر اینکه هنگام مجادله ی لفظی هر چند خشمگین شوند ، هرگز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند.

انگار نقاش چیره دست طبیعت به ترکیب رنگ ها نور پاشیده است. بهار که می آید ، هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان برآمده است ، آسمان هم البته سخاوتمند می شود.

مبادا گذر شتابان عمر را به مسخره بگیرید یا به حرف بزرگترهایتان گوش نکنید و از تجربه های آنان ، بهره نگیرید. هرگز در خیال کسی نمی گنجد که در آینده به انسانی بی عاطفه و بداخلاق تبدیل شود. تصور همه از آینده ، یک زندگی آرمانی ، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیت است.


 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:17 |

بنام خدا

 

گزارش عملکرد 6ماه اول سال تحصیلی 90-89 درس :علوم تجربی   دبیر:پوران باقری 

 

تدریس طبق بودجه بندی-برگزاری امتحانات کلاسی پایان هرفصل بصورتستی وتشریحی

 

آماده کردن دانش آموزان برای شرکت درمرحله اول المپیاد وبرنامه ریزی درآبان ماه وآذر ماه

 

طرح سوالات تستی وبرگزاری آزمون کلاسی برای آشنایی باسوالات مهم -رفع اشکال از کتابهای

 

کمک درسی مختلف در کلاسهای فوق برنامه -راهنماییوساخت وسایل دست سازوکمک آموزشی

 

برای شرکت در نمایشگاه مدرسه درایام دهه فجر -آمادگی جهت شرکت در آزمون مرحله دوم المپیاد

 

طرح سوالات (پایه دوم) امتحانات جامع هر ماه در مدرسه برگذار میشود-تهیه کارت تشویق مربوط به درس علوم

 

  تشویق دانش آموزانی که در مرحله اول المپیاد وآزمون مدارس هیئت امنایی مقام بالا کسب نمودند

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 18:50 |

به نام خدا

نام :                                                                سوالات درس علوم پایه دوم

نام خانوادگی :                                                      ترم : اول

 

الف

جملات زیر را کامل کنید

1)سرد سازی معمولاً با استفاده از ....................مایع ها انجام می شود

ب ) مواد جامدی که به طور خالص و بدون دخالت موجودات زنده از زمین به دست می آید .........نام دارد .

3)اشتغال پذیری یک خاصیت ....................است .

4)ذره بینی یک نوع ..........................است .


2

ب

سوالات صحیح را با(ص)و غلط رابا(غ) مشخص کنید                                        

5)نوری که عمود با شیشه بتابد بدون شکست خارج می شود .  

6) تصویر شمع در آینه تخت مجازی است .

7)داغ ترین قسمت داخلی زمین نرم کره است .

8 ) در واکنش های شیمیایی همیشه مقداری از جرم نا÷دید می شود .          

    


 

2

9

کاتالیزگر را تعریف کنید و یک مثال بزنید .


1

 

10

دوره یا زمان یک نوسان را تعریف کنید . نماد آن را نشان دهید .

 


1

11

دو تفاوت اصلی بین امواج صوتی و امواج الکترومغناطیسی را بنویسید .

 


1

12

ضخامت سنگ کره در اقیانوس ما بیشتر است یا در قاره ها ؟ چرا ؟

 


1

13

چرا موشک ها می توانند در مسافرت های فضایی مورد استفاده قرار گیرند ؟


5/0

14

پدیده ی ماه گرفتگی را با رسم شکل توضیح دهید .

 

 


1

15

انواع پرتو های خورشید را نام ببرید و بگویید کدام یک باعث گرمای بیشتر می شود .

 

 


1

16

برای ایجاد جریان همرفتی 3 شرط لازم است آنها را بنویسید .

 

 


5/1

17

نام آینه و عدسی را بنویسید و کانون را در آینه مشخص کنید . و پرتو های نور را در عدسی مشخص کنید .

 

 1

18

طول موج و قعر موج را در یک شکل مشخص کنید .

 

 


1

19

یک جسم چه زمانی دیده می شود و یک جسم منیر و جسم غیر منیر مثال بزنید .

 

 


1

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 22:43 |

نام :                                                  بسمه تعالی                                              سوالات درس علوم پایه سوم

نام خانوادگی :                                                                                               ترم : اول

1

در جای خالی کلمه های مناسب بگذارید .

الف به ترکیبی از نماد شیمیایی و اعداد ................... می گویند.

ب ) نظریه ی استفاده کردن یا استفاده نکردن اندام را .................. ارائه کرده است.

ج) به ذره های سازنده ی یک اتم که بار الکتریکی ندارد ................... می گویند.

د) عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین ....................... است.

 

 

2

جواب صحیح را با ص و غلط را با غ مشخص کنید .                                 ص                   غ

الف )در جک های روغنی از خاصیت  انتقال فشار مایعات استفاده می کنند

ب) جاروی فراشی از اهرم نوع  اول است.

ج)همه ی سیارات دارای قمر هستند.

د) آب یک ترکیب مولکولی است.                                                                

 

3

سوالات چهار گزینه ای

الف) فرمول شیمیایی (NH3 ) مربوط به کدام ماده است؟

1-تفلون                2- آمونیاک               3- کربن دی اکسید              4- اتیلن گلیکول

ب)به اجرامی که از جنس غبار و یخ هستند ، تا حدودی شبیه برف گل آلود چه می گویند ؟

1- سیارک        2- شهابسنگ               3- دنباله دار           4- قمر

ج) حسین جسم 100 نیوتونی را در 10 دقیقه 20 متر بالا برد و رضا همان کار را در 1 دقیقه انجام می دهد توان :

1-  رضا بیشتر است       2- حسین بیشتر است         2- هر دو مساوی است       4- هر دو صفر است

د) اگر ارتفاع آب در یک مخزن 2 برابر شود . فشار آب وارد بر کف مخزن چند بزابر می شود ؟

1- 1212' type="#_x0000_t75">           2-     2 برابر             3-    4 برابر              4-    تغییر نمی کند

 

4

به سوالات پاسخ کوتاه دهید

الف) بیشتر عمل جذب غذا در من صورت می گیرد .

ب) ویتامینی که در انعقاد خون نقش دارم

ج) عضوی هستم که قند اضافه خون را به گلیکوژن تبدیل می کنم .

د) به همه ی گروه های خونی می توانم خون اهدا کنم.

 

5

به سوالات پاسخ کامل دهید.

الف ) صورت فلکی چیست ؟ معروف ترین آنها را نام ببرید .

 

ب) آیا ضریب مکانیکی یک سطح شیب دار می تواند از یک کمتر باشد ؟ چرا ؟

 

ج) یک قرقره ی ثابت را رسم کنید . و نیروی محرک ، نیروی مقاوم ، تکیه گاه را بر روی آن مشخص کنید . و بگوئید به چه طریق به ما کمک می کند .

 

د) چرا پاشنه ی نوک تیز به کف اتاق آسیب می رساند ؟

 

6

واژه های زیر را تعریف کنید .

الف ) A  - جهش    

ب) B – انتخاب طبیعی

ج) از چه جانورانی فسیل تشکیل می شود.

 د) ترکیبات زیر از چند عنصر و چند اتم ساخته شده اند.

HCL                 NO2

خ) در عنصر 1292235' type="#_x0000_t75">    تعداد الکترون ، تعداد پروتون ، تعداد نوترون را حساب کنید.

 

ر) مقدار مزیت را در شکل زیر حساب کنید.                                                            2       

 


ز) شخصی باری به جرم 35 کیلوگرم را از پلکانی به ارتفاع 3 متر بالا می برد.

مقدار کاری که انجام می شود چند ژول است ؟

 

 

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 22:42 |
  طرح درس روزانه

 نام درس: علوم تجربی          کلاس: اول راهنمایی  

  نام دبیر:   پاپیان                 زمان اجرا: 90 دقیقه     

 هدف کلی : آب در هوا

 

هدف های جزئی: پس از پایان درس دانش آموز باید:

روش های تدریس

وقت

فعالیت های مربوط به معلم

هدف های نگرشی

هدفهای مهارتی "ذهنی"

هدفهای دانشی

1-به اهمیت مطالعه ی چرخه آب علاقه نشان دهدو کنجکاو شود.

2- در کار گروهی در تفهیم مطالب به یکدیگر تلاش کند.

3-  با ارائه راههایی به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و گرم شدن هوای کره زمین علقه خود را به محیط زیست نشان دهد.

1-گزارشی در مورد مواد آلوده کننده هوا تهیه کند

2- هوای کنار دریا و بالای کوه را مقایسه کند .

3- یک چرخه مصنوعی آب بسازد .

4- هوای گرم و سرد را در میزان نگهداری بخار آب را با هم مقایسه کند.

5- رابطه میزان بارندگی و پراکندگی جمعیت را بیان کند.

1-اجزای تشکیل دهنده هوا را بداند

2- چرخه آب را بداند

3- منشا انرژی مورد نیاز چرخه آب را بداند

4- چگونگی به وجود آمدن ابرها را توضیح دهد

5- خصوصیات سه نوع ابر را نام ببرد

6- عوامل موثر در ایجاد  بارندگی را توضیح دهد

7- عوامل موثر بر میزان بارندگی در نقاط مختلف را برشمارد .

8- علل گرم شدن هوای کره ی زمین را بداند .

توضیحی

 

توضیحی

مشاهده

 

 

پرسش و پاسخ

سخنرانی نمایش عکس

 

آزمایش

پرسش و پاسخ

5

 

5

 

5

 

15

 

5

 

 

 

35

20

1-سلام و احوال پرسی با دانش آموزان

2- حضور و غیاب

3- دقت در شرایط جسمی و روحی و روانی دانش آموزان

4- ارزشیابی تشخیصی

5- آماده سازی دانش آموزان برای تدریس درس جدید

6- ارائه درس جدید

 7- ارزشیابی پایانی

                                                                                                          

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 22:41 |

ملاحضات

انتخاب وسایل مورد نیاز

موضوعات و عنوان های درس

صفحات

تاریخ

هفته

ماه

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

اول

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

دوم

پرسش و پاسخ

 

انجام آزمایش توسط دانش آموزان

 

گچ- تخته- تصاویر برجسته دستگاه گوارش

 

گچ- تخته- تخم مرغ جوش شیرین- روغن - بیسکویت

دستگاه گوارش و ساختمان آن

 

آنزیم ها- جذب غذا- کبد

132-136

 

136-142

 /1/89

 

 /1/89

 

سوم

ارزشیابی از درسهای گذ شته

 

تعیین تاریخ ارزشیابی برای جلسه آینده

جمع آوری اطلاعات در مورد مرکز انتقال خون

گچ- تخته-میکروسکوپ

 

گچ- تخته-

خون- ترکیب خون

 

ویژگی پلاکت ها- کار خون- گروهای خونی- انعقاد خون

143-145

 

145-148

 /1/89

 

 /1/89

 

 

 

چهارم

-

 

انجام آزمایش

-

 

گچ- تخته-قلب گوسفند

ارزشیابی از فصل 11 و

 

دستگاه گردش خون و ساختمان آن12

 

 

149-152

 /2/89

 

 /2/89

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

ارزشیابی از درسهای گذ شته

انجام تحقیق توسط دانش آموزان

 

انجام آزمایش

گچ- تخته-لوله پلاستیکی- تلمبه دستی- آب- لیوان

 

گچ- تخته-آهک- نی نوشابه- لیوان شیشه ای- آب

دستگاه لنفی- فشار خون

 

دستگاه تنفس و ساختمان آن

153- 157

 

158-161

 /2/89

 

 /2/89

 

 

دوم

انجام آزمایش- ارزشیابی از درسهای گذ شته

 

جمع آوری اطلاعات- انجام آزمایش

گچ- تخته-شش گوسفند

 

گچ- تخته-کلیه گوسفند

نقش شش ها- ماهیچه ها در دستگاه تنفسو بیماریها

 

دستگاه دفع ادرار

162-165

 

165-168

 /2/89

 

 /2/89

 

سوم

 

 

فعالیت های جنبی و مرور درس

 

2/89

 

2/89

 

 

چهارم

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 22:40 |

ملاحضات

انتخاب وسایل مورد نیاز

موضوعات و عنوانهای درس

صفحات

تاریخ روزها

هفته ها

ماه

جمع آوری اطلاعات

 

جمع آوری اطلاعات- ارزشیابی از درس گذشته

گچ- تخته- جعبه سنگ

 

گچ- تخته

آب در روی خشکی

 

آب های زیر زمینی

89- 93

 

93- 97

20/11/88

 

23/11/88

 

 

سوم

 

 

 

بهمن

تعیین تاریخ ارزشیابی برای جلسه ی آینده

 

-

گچ- تخته

 

-

دریاها

 

ارزشیابی از بخش3

97- 100

 

-

27/11/88

 

30/11/88

 

 

چهارم

-

 

تحقیق درباره جانوران

-

 

گچ- تخته- استفاده از چارتهای بدن جانوران

تعطیل رسمی

 

زندگی جانوران

-

 

102- 105

4/11/88

 

7/11/88

 

 

اول

 

 

 

 

اسفند

تحقیق درباره دستگاهای بدن جانداران- ارزشیابی از درس گذشته

 

ارزشیابی از درس گذشته

گچ- تخته – استفاده از مولاژها

 

گچ- تخته- حبوبات جعبه ابزار

 

 

غذا خوردن

 

گوناگونی جانوران

105-109

 

109-114

11/11/88

 

14/11/88

 

 

 

دوم

چمع آوری اطلاعات- ارزشیابی از درس گذ شته

 

چمع آوری اطلاعات- ارزشیابی از درس گذ شته

گچ- تخته- انواع صدف ها

 

گچ- تخته- انواع حشرات خشک شده

بی مهره ها

 

بندپایان

112- 116

 

116- 119

18/11/88

 

21/11/88

 

 

سوم

ارزشیابی از درس گذ شته

 

چمع آوری اطلاعات

گچ- تخته- ماهی

 

گچ- تخته- لاک پشت

مهره داران

 

خزندهها

119-122

122-125

25/11/88

 

28/11/88

 

 

چهارم

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 22:38 |